Geochecker

Puzzle-checker

Check your geocaching puzzle solutions

Geochecker

Zaibotchiffer

Detta chiffer har jag konstruerat själv. Det fungerar genom att ta ascii-värdet för en bokstav och addera vädet för nyckeln. Talet omvandlas sedan till hexadecimalt. Blir värdet mer än 255 så läggs ett kontrolltecken till och summan minskas med 100. Därefter sker samma omvandling igen, eventuellt med en alternativ nyckel (2). Eftersom tecken denna gång enast är 0-9, A-F så behövs inga kontrolltecken och utdatan blir då helt i hexadecimlat. Vet inget om hur säkert detta chiffer är.

Meddelande:
Nyckel 1
Nyckel 2