Geochecker

Puzzle-checker

Check your geocaching puzzle solutions
NOTE! This checker is only a BETA!

Geochecker

Okända koordinater

Här kan man testa olika koordinater där en eller flera siffror är okända.
Under bokstäverna anges alla siffror som är möjliga, separera med kommatecken (,)

Originalkoordinater N° E°
Nord ° A.BCD
A=
B=
C=
D=
Öst ° E.FGH
E=
F=
G=
H=
Ev. checkerlänk