Geochecker

Puzzle-checker

Check your geocaching puzzle solutions

Geochecker

Okända koordinater

Här kan man testa olika koordinater där en eller flera siffror är okända.
Under bokstäverna anges alla siffror som är möjliga, separera med kommatecken (,)

Originalkoordinater N° E°
Nord ° A.BCD
A=
B=
C=
D=
Öst ° E.FGH
E=
F=
G=
H=
Ev. checkerlänk