Geochecker

Puzzle-checker

Check your geocaching puzzle solutions

Geochecker

Lösare för transpositionschiffer

Detta verktyg hjälper till att dekryptera transpositionschiffer med kolumnförflyttning. Ange din chiffertext i textrutan nedan, välj nyckellängd (ett nummer) och tryck sedan visa tabell. Nyckeln är oftast en jämn multipel av längden på chiffertexten.


Nyckellängd: