Geochecker

Puzzle-checker

Check your geocaching puzzle solutions

Geochecker

Affine-chiffer

Affine-chiffer är ett mono-alfabetisk substitutionschiffer och är exakt densamma som en vanlig kejsarförskjutning när "a" är 1. Matematiskt representeras den som: e(x) = (ax + b) mod m. Dekryptering skiljer sig något i formeln: d(x) = a-1(x - b) mod m

För att koda något måste du välja "a" och det måste vara relativt prima med längden på alfabetet. För att göra det enklare har jag (+) och (-) för att ändra A till nästa högre eller lägre relativt prima tal

a: -

b:

Resultat: