Geochecker

Puzzle-checker

Check your geocaching puzzle solutions

Geochecker

Atbash-chiffer

Atbash-chiffret är ett mycket vanlig och enkelt chiffer. Från början var det anpassat hebreiska alfabetet, men har modifierats för att fungera med det latinska alfabetet. Här har det även implementeras för svenska tecken. Det fungerar så att "A" blir "Ö", "B" blir "Ä", o.s.v.

Atbash-chiffer fungerar som Affine-chiffer om man sätter både "a" och "b" till 28.

Resultat: