Geochecker

Puzzle-checker

Check your geocaching puzzle solutions
NOTE! This checker is only a BETA!

Geochecker

Rijndael

OBS! Denna är Rijndael 128 CBC, fler funktioner kommer kanske snart.

Meddelande eller BASE64:
Nyckel: 
 Kryptera
 Dekryptera