Geochecker

Puzzle-checker

Check your geocaching puzzle solutions

Geochecker

Straddling Checkerboards

Lösare för Straddling Checkerboards med OTP (One Time Pad). Nyckeln kan lämnas tom. Då blir nyckeln en serie nollor. Tänk på att nyckeln behöver vara längre än utdatan, annars fylls det på med nollor på slutet och meddelandet blir okrypterat.

För mer information, se denna sida

Meddelande:
Nyckel (endast siffror)
Typ