Geochecker

Puzzle-checker

Check your geocaching puzzle solutions

Geochecker

Räkna bokstäver i text

Här kan du söka efter bokstäver i en text om du har siffror.
T.ex: Lucia latin för den lysande ljusbärerskan med siffror 18, 4, 3, 5, 18, 5, 3
Siffran 18 ger e som motsvarar bokstavsvärde 5, siffran 4 motsvarar i som ger 9 o.s.v.

Välj även om mellanslag och specialtecken skall räknas bort.

Meddelande:
Siffror (separera flera med mellanslag, komma eller nått)
Räkna inte mellanslag Räkna inte specialtecken