Geochecker

Quizen om Årtal

Testa dina kunskaper

Geochecker

Fråga 1 av 10

Ledtråd

Europeiska Unionen är en sammanslutning av flera europeiska länder. Vilket år gick Sverige med?


Klicka här om du vill se topplistan eller om du redan klarat denna quiz.