Geochecker

Puzzle-Checker

Check your geocaching puzzle solutions

Geochecker

Vytvoriť nové riešenie

Majte na pamäti, že riešenie možno upravovať len vtedy, ak ste prihlásení. Odkazy na prihlásenie a vytvorenie nového konta sú v ponuke hore. Odpovede na všetky otázky nájdete v časti "Infomácie". Berte na vedomie aj to, že súradnice a heslá k riešeniu sú zašifrované v databáze, ktorá nie je vytvorená pre položku ďalších informácií.

Názov kešky:
GC kód:
Lat:
Lon:
N S ° .
E W ° .
Približné súradnice:
Povoliť ± m (0 znamená len presné súradnice)
Zobraziť súradnice:
Ďalšie informácie:
 
Upozornenie e-mailom:
Personal note:
Nie ste prihlásený/á.
Nebudete môcť zmeniť riešenie.